GÓI ĐĂNG TUYỂN DỤNG

LỰA CHỌN GÓI ĐĂNG TUYỂN DỤNG PHÙ HỢP VỚI KẾ HOẠCH CỦA BẠN

Nhà tuyển dụng thân mến, để đăng tải tuyển dụng, bạn phải lựa chọn một trong các gói đăng tuyển dụng dưới đây. Hãy lựa chọn cho mình một gói tuyển dụng phù hợp nhất.

ĐĂNG TUYỂN 300.000 VNĐ

VND 300000.00Đ
 • Bài đăng tuyển dụng: 30 bài
 • Thời hạn sử dụng: 90 ngày
 • Hiển thị tuyển dụng: 30 ngày
 • Vị trí nổi bật: Không
 • Logo đối tác vieclammoi.vn: Không
 • Hỗ trợ biên tập: Không
 • Quảng cáo tại văn phòng tuyển dụng: Không
 • Hỗ trợ trợ: 24/7
Mua ngay

ĐĂNG TUYỂN 1.000.000 VNĐ

VND 1000000.00Đ
 • Bài đăng tuyển dụng: 100 bài
 • Thời hạn sử dụng: 1000 ngày
 • Hiển thị tuyển dụng: 30 ngày
 • Vị trí nổi bật: Không
 • Logo đối tác vieclammoi.vn: Không
 • Hỗ trợ biên tập: Có
 • Quảng cáo tại văn phòng tuyển dụng: Không
 • Hỗ trợ trợ: 24/7
Mua ngay

ĐĂNG TUYỂN 2.000.000 VNĐ

VND 2000000.00Đ
 • Bài đăng tuyển dụng: 200 bài
 • Thời hạn sử dụng: 2000 ngày
 • Hiển thị tuyển dụng: 30 ngày
 • Vị trí nổi bật: Có
 • Logo đối tác vieclammoi.vn: Có
 • Hỗ trợ biên tập: Có
 • Quảng cáo tại văn phòng tuyển dụng: Có
 • Hỗ trợ trợ: 24/7
Mua ngay

MUA THÊM GÓI XEM HỒ SƠ

Để có thể xem được hồ sơ ứng viên, Nhà tuyển dụng cần mua một trong các gói dưới đây. Hãy lựa chọn cho mình gói phù hợp nhất, tiết kiệm nhất.

XEM 1000 HỒ SƠ

VND 1000000.00 Đ

• Xem 1000 hồ sơ ứng viên . . . • Thời hạn sử dụng: 100 ngày .

Xem tối đa 1000 hồ sơ 100 days sử dụng

XEM 2000 HỒ SƠ

VND 2000000.00 Đ

• Xem 2000 hồ sơ ứng viên . . . • Thời hạn sử dụng: 200 ngày .

Xem tối đa 2000 hồ sơ 200 days sử dụng

XEM 5000 HỒ SƠ

VND 5000000.00 Đ

• Xem 5000 hồ sơ ứng viên . . . • Thời hạn sử dụng: 500 ngày .

Xem tối đa 5000 hồ sơ 500 days sử dụng

KHÔNG GIỚI HẠN

VND 10000000.00 Đ

• Xem hồ sơ không giới hạn . . . • Thời hạn sử dụng: 10 năm

Xem tối đa 100000 hồ sơ 10 years sử dụng