GÓI XEM HỒ SƠ

HÀNG NGÀN ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG ĐANG CHỜ BẠN

Để có thể xem được hồ sơ ứng viên, Nhà tuyển dụng cần mua một trong các gói dưới đây. Hãy lựa chọn cho mình gói phù hợp nhất, tiết kiệm nhất. Nếu bạn cần một lựa chọn khác, hãy liên hệ với chúng tôi !

XEM 1000 HỒ SƠ

VND 1000000.00 Đ

• Xem 1000 hồ sơ ứng viên . . . • Thời hạn sử dụng: 100 ngày .

Xem tối đa 1000 hồ sơ 100 days sử dụng

XEM 2000 HỒ SƠ

VND 2000000.00 Đ

• Xem 2000 hồ sơ ứng viên . . . • Thời hạn sử dụng: 200 ngày .

Xem tối đa 2000 hồ sơ 200 days sử dụng

XEM 5000 HỒ SƠ

VND 5000000.00 Đ

• Xem 5000 hồ sơ ứng viên . . . • Thời hạn sử dụng: 500 ngày .

Xem tối đa 5000 hồ sơ 500 days sử dụng

KHÔNG GIỚI HẠN

VND 10000000.00 Đ

• Xem hồ sơ không giới hạn . . . • Thời hạn sử dụng: 10 năm

Xem tối đa 100000 hồ sơ 10 years sử dụng