Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân Sàn giao dịch TMĐT VIECLAMMOI.VN có thể lấy những thông tin cá nhân, doanh nghiệp bao gồm: Danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, điện thoại di động,

Xem tiếp