Công Việc: SẢN XUẤT LINK KIỆN ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI, THIẾT BỊ TAI NGHE…

Làm ngồi , lắp ráp linh kiện điện tử môi trường điều hòa sạch sẽ

Có kí túc xá miễn phí đầy đủ tiện nghi

Thu nhập : Lương cơ bản 4.900.000 VNĐ+ phụ cấp 2.550.00VNĐ cơm ca 3 bữa CHƯA TĂNG CA